Tietosuojaseloste |
Koti » Tilaus- ja toimitusehdot » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Heinäkauppa.fi:n asiakasrekisteri

22.8.2019

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme henkilötietolakia sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Rekisterinpitäjä

Heinäkauppa Heikki Vaismaa (yritys)
info@heinakauppa.fi
www.heinakauppa.fi
Y-tunnus: 2342092-1
Osoite: Tuuralantie 587, 61500 Isokyrö, Suomi

Rekisteröidyt

  • Asiakkaat (henkilöasiakas)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin, palveluiden kehittämiseen (kuten verkkopalvelut), sekä viestintään. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Heinäkauppa.fi:n markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät ne Heinäkauppa.fi: työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

  • Yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Yrityksen asiakasrekisteri
  • Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Vain reksiterinpitäjällä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisterinpitäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta evästeet.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

  • vierailijan IP-osoite
  • vierailun ajankohta
  • selatut sivut ja sivujen katseluajat
  • vierailijan selain

(0)
Scroll to Top